Stora Hyttnäs trädgård ligger bara ett stenkast från Carl Larsson-gården, nedanför Kraftstationen. Den anlades av Henrika Linderdahl i slutet av 1800-talet, och är en prydnadsträgård efter tyskt mönster. Trädgården är omsluten av vatten och människor söker sig dit för såväl skönhetsupplevelsen som möjligheten till stillhet, ro och kontemplation. Där finns både typiska trädgårdsodlingar och mera vilda partier.

Idag sköts trädgården av ideella krafter. En grupp på 10-15 personer under ledning av Britta Grenås (styrelseledamot i Linderdahlska stiftelsen) samlas en gång i veckan under hela säsongen och tar hand om det löpande arbetet. När stiftelsen tog över trädgården var den igenvuxen och i stort behov av åtgärder. Stiftelsen ansökte då om pengar för att restaurera den ursprungliga trädgården. Med bidrag från Carlborgsons stiftelse genomförde landskapsarkitekt Katharina Jeschke Henriksson en inventering av den historiska trädgården. En skötselplan, som nu ligger till grund för arbete med trädgården, upprättades också.

Trädgården har besökare under hela året – från byn, Falun, övriga Sverige och resten av världen. Människor från byn och Falun med omnejd använder trädgården för rekreation, promenader, upptäcktsfärder i naturen med barnen, fiske i ån. Under sommarhalvåret söker sig turistströmmarna från Carl Larssongården till Stora Hyttnäs trädgård – dels för att själva platsen lockar men också för att de tror att den är ”the Carl Larsson garden”, som de uttrycker det. Trädgården har blivit lite av ett väntrum för de som ska på visning på Carl Larsson-gården. En normal sommardag kan vi ha uppemot 300 besökare. Vid ingången finns en skylt som på tre språk ber om en frivillig entré på 20 kr, som bidrag till trädgårdens skötsel. En liten del av besökarna väljer att bidra.

I St Hyttnäs trädgård odlas företrädesvis växter som speglar tiden vid slutet av 1800-talet. I köksträdgården odlas bl a gamla kulturarvssorter av ärter från Dalarna. För att öka intresset av att odla dessa har ett ”Fröotek” skapats i samarbete med biblioteket. Trädgårdsgruppen samarbetar både med Carl Larsson-gårdens trädgård och Kniva trädgård och ingår i föreningen ”Trädgårdar i Dalarna”. St Hyttnäs trädgård brukar vara representerad på Trädgårdsmässan i Älvsjö tillsammans med ”Trädgårdar i Dalarna”. Sedan 2020 deltar St Hyttnäs trädgård som en av fyra trädgårdar i ett projekt i samarbete med Hantverkslaboratoriet/Göteborgs universitet under temat ”Kunskap som växer – dokumentation och kunskapsspridning inom gröna kultumiljöer”. Projektet är treårigt och finansieras av Riksantikvarieämbetet via Länsstyrelsen i Dalarna.