Sundborns bibliotek har sina lokaler i annexet på Stora Hyttnäs. Där har det funnits sedan 2017, då den kommunala biblioteksfilialen i byn lades ner. På initiativ av Stora Hyttnäs styrelse öppnades då det som idag är den fristående biblioteksföreningen Sundborns bibliotek.

Annexet byggdes från början som ”studentbostäder” åt tre unga juridikstuderande i tjänst hos häradsskrivare Ratzmann, då boende på Stora Hyttnäs. Huset rymde då tre studerkammaren med plats för säng skrivbord – och kakelugn på bottenvåningen och en två ouppvärmda kammare på övervåningen Idag finns i det lilla annexet ett rum med skönlitteratur, ett med facklitteratur och bilderböcker och en särskild avdelning en trappa upp, för äldre barn och unga. Dessutom en välkomnande hall där nya böcker, trädgårdsböcker och olika utställningar finns.

Det mesta av inredningen hör till Stora Hyttnäs, och många av de spännande saker som hänger i tak och på väggar kommer från Bengt Linderdahls samling av allmogesaker. Ett litet kök (ombyggd studerkammare) gör det möjligt för besökare att få en kopp kaffe. På sommaren kan man sitta ute i trädgården eller på bibliotekets uteplats och läsa.

Sundborns bibliotek försöker vara välsorterat och satsar på att köpa in aktuell litteratur inom många olika områden. Verksamheten riktar sig till alla boende i Sundborn med omnejd. Den som vill bli medlem skriver in sig som låntagare och uppger då namn och adress. Föreningen har idag ca 150 medlemmar. Räknar man med familjemedlemmar blir antalet minst det dubbla. En särskild satsning görs på barn och unga upp till 25 år, både vad gäller inköp av böcker och aktiviteter, t.ex. på skollov. Att låna böcker är kostnadsfritt.

Under vinterhalvåret har biblioteket öppet tre dagar i veckan, dessutom extraöppet på lov och längre helgdagar. Under sommaren är biblioteket tillgängligt för besökare och låntagare alla veckans dagar. För skötsel och öppethållande ansvarar Sundborns Biblioteksförening. Det är en fristående idéell förening. Flera av medlemmarna deltar i skötseln av biblioteket och kretsen av ”Bokvärdar” uppgår nu till ett femtontal.

Ekonomin för biblioteket vilar på anslag från olika fonder och stiftelser. För att få in medel till bokinköp ordnar föreningen återkommande bokcaféer och bokbord. Även gåvor till biblioteket från besökare går till bokinköp.