Stora Hyttnäs historia

Stora Hyttnäs är en av Sundborns äldsta boplatser, belägen på en halvö vid forsen i Sundbornsån. Gården föll under Kronan på kung Göstas tid men friköptes omkring 1570 och var en lång tid en bergsmansgård. Johan Ersson, bergsman, bisittare i gruvrätten och Herredagsman för kopparbergslagen levde på stora Hyttnäs under första delen av 1600-talet. Johan Ersson var aktiv i skapandet av Sundborns Församling och byggandet av en egen kyrka. Hans dotter Magdalena gifte sig 1654 med Johan Otto som var borgmästare i Falun. Johan Otto adlades på Hyttnäs 1666 och antog namnet Silverström, kanske efter silverstänken i sundbornsforsen eller för att han var gruvfogde såväl i Falun som i Sala silvergruva. Genom åren har det levt flera kända bergsmän på stora Hyttnäs, ända fram till första hälften av 1800-talet då det kom en ung friare från Rättvik vid namn Lars Gustaf Rathsman. Han utbildade här jurister och bedrev handel. Rathsman var också en hängiven botaniker och tillförde trädgården många kryddväxter. På stora Hyttnäs hålls ännu det stora gubbäppleträdet vid liv. Det uppges att trädet är från Silverströms tid, alltså ca 350 år gammalt. Namnet gubbäpple har det fått på grund av att även gamla gubbar utan tänder kunde äta av detta äpple.

Linderdahlska stiftelsen

Organisationen är grundad i ett testamente skriven den 15 juni 1961 av Bengt Linderdahl där egendomen med dess innehåll skall tillfalla en stiftelse som ska heta Linderdahlska Stiftelsen. Vid Bengts död 1983 bildades Linderdahlska stiftelsen och stadgar upprättades. Stiftelsens ändamål är att behålla och förvalta den fasta och lösa egendomen och bevara den i tidstypiskt skick. Och att befolkningen i Sundborns by dit får tillträde att av dem brukas som samlingslokal vid årshögtider såsom midsommar etc. Men även i övrigt under året. Även utom kommunen boende äger i mån av utrymme rätt att besöka fastigheten. Idag förvaltas arvet av en styrelse bestående av ordförande, kassör, ledamöter och suppleanter. Styrelsen skall inom sig utse ovannämnda positioner.
Arbetsbeskrivning för ordinarieledamöter: Ordförande har ansvaret att. Vice ordförande har ansvaret att. Kassören har ansvaret att. Ledamöter har ansvaret att.