Linderdahlska stiftelsen
Carl Larssons väg 5
790 15 Sundborn

e-post: storahyttnas@gmail.com