Sommar caféet har öppet men med reservation för antalet gäster. Servering kommer endast att ske i trädgården vid vackert väder. Kommer det inga gäster håller caféet stängt. Är det dåligt väder vid regn etc håller caféet stängt då inga gäster får vistas inne i huset pga smittorisken och med tanke om varandras hälsa.

Vi söker någon eller några som känner för att driva vårt sommarcafé säsongen 2021

Är du/ni intresserad ta kontakt med Otto Patrik Frieberg ordförande/förvaltare

www.storahyttnas@gmail.com